Publicerad: 2016-11-24 13:50 | Uppdaterad: 2016-11-24 16:58

Mikael Odenberg ny ordförande i Karolinska Institutets styrelse

Regeringen utsåg idag fyra nya ledamöter i Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet. Ny ordförande blir Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska kraftnät och tidigare statsråd.

Utöver ordförande får styrelsen – konsistoriet – ytterligare tre nya ledamöter: professor Liselotte Højgaard; professor Björn Stensaker samt Göran Stiernstedt.

Tidigare i år byttes fyra ledamöter i styrelsen ut. Därmed har samtliga åtta av regeringen utsedda ledamöter bytts ut i år.

Av regeringen nyutnämnda ledamöter:

Mikael Odenberg, generaldirektör och tidigare statsråd
Liselotte Højgaard, professor i medicinsk teknik vid Köpenhamns universitet
Björn Stensaker, professor i pedagogik vid Universitetet i Oslo
Göran Stiernstedt, konsult och rådgivare i den statliga kunskapsstödsutredningen

Sedan tidigare av regeringen nyutnämnda ledamöter

Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses
Sofia Heidenberg, verkställande direktör
Marianne Lundius, f.d. justitieråd
Jonas Milton, senior advisor

Utöver ovanstående ledamöter består styrelsen även av tre lärarrepresentanter, tre studentrepresentanter, tre personalrepresentanter samt rektor. Prorektor är adjungerad ledamot. Huvudföredragande är universitetsdirektören.

Den nya styrelsen tillträder 1 december 2016 och dess förordnande gäller till och med år 2020.