Publicerad: 2016-04-13 11:05 | Uppdaterad: 2016-04-13 15:18

Miia Kivipelto tilldelas 15 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Miia Kivipelto tilldelas 15 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att fördjupa sin forskning och föra ut resultaten i vården. Detta i och med att hon har utsetts till en Wallenberg Clinical Scholar 2016.

– Jag är så glad, det känns helt otroligt bra! Denna typ av omfattande anslag har stor betydelse för våra möjligheter att bedriva långsiktig klinisk forskning som leder till relevanta resultat att implementera i vården, och som därmed bidrar till att förbättra människors hälsa. Det är också en stor ära att bli utsedd till Wallenberg Clinical Scholar, jag är mycket stolt och glad för detta, säger Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Hennes forskning har på ett avgörande sätt stärkt insikten om att demens går att bromsa med livsstilsåtgärder. Som Wallenberg Clinical Scholar kommer Miia Kivipelto fortsätta att utforska hur demenssjukdomar bäst förebyggs. Hon kommer bland annat att utveckla en plattform för högkvalitativa kliniska studier av demens. I arbetet ingår även att utveckla modeller för att bedöma en persons risk för demens, undersöka vilka mekanismer som driver sjukdomen och hur dessa kan motverkas genom olika former av åtgärder.

Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar ökar snabbt i världen. Under de senaste decennierna har mycket resurser lagts på att utveckla läkemedel som kan hindra sjukdomsförloppet, men det har visat sig vara en mycket stor utmaning. Än idag finns ingen medicin som kan hindra demenssjukdomar från att utvecklas. Miia Kivipelto har däremot visat att det går att förebygga minnesstörningar med hjälp av en rad insatser: ändrad kost, fysisk träning, kognitiv träning och normalisering av blodtryck och blodfetter.

Totalt är fem forskare utsedda till Wallenberg Clinical Scholars 2016, varav en till – Per Svenningsson – är verksam vid Karolinska Institutet. Dessutom får Patrik Ernfors ett tilläggsanslag på 15 miljoner kronor inom programmet Wallenberg Scholars, vars syfte är att stödja framgångsrika forskare vid svenska universitet.

Om forskningsfinansiären

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär. Stiftelsen delade 2015 ut 1,7 miljarder kronor till svensk forskning och svenska forskare. Stiftelsen stödjer projekt av hög vetenskaplig potential och ger individuellt stöd till framstående forskare. Anslagen går främst till forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Wallenberg Clinical Scholars delas ut i samverkan med Kungliga Vetenskapsakademien (KVA).