Publicerad: 2014-12-03 09:29 | Uppdaterad: 2014-12-03 10:00

Miia Kivipelto och Jonas Fuxe utsedda till ”Best PI at KI”

Miia Kivipelto, professor vid Ageing Research Center (ARC) samt institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), och Jonas Fuxe, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) vid Karolinska Institutet har utnämnts till ”Best PI at KI” 2014 av KI Postdoc Association.

Den årliga utmärkelsen instiftades i år och det är postdoktorerna själva som har nominerat och röstat fram den bästa gruppledaren (PI, ”Principal Investigator”). Av elva nominerade fick Miia Kivipelto och Jonas Fuxe flest och lika många röster. I nomineringstexten nämns att Miia Kivipelto ”har skapat en samverkande och stimulerande arbetsmiljö, där hennes grupp är motiverad, produktiv och framgångsrik”, medan Jonas Fuxe beskrivs som ”en mycket god ledare som har återställt postdoc:ens passion för forskning”. De båda mottog priset den 14 november vid workshoppen "Mentoring for success in science", som anordnades av Junior Faculty och tidskriften Nature Genetics.