Publicerad: 2015-09-20 13:37 | Uppdaterad: 2015-09-20 13:46

Miia Kivipelto föreläser i Konserthuset under Internationella Alzheimerdagen 21 september

Den 21 september är det Internationella Alzheimerdagen. Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetensakp och samhälle (NVS) märks detta bland annat genom att professor Miia Kivipelto, verksam vid NVS, föreläser om högaktuella forskningsprojekt vid Alzheimerfondens evenemang ”Tillsammans mot Alzheimers” i Konserthuset.

Med ökande ålder i befolkningen blir förekomsten av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar vanligare. Det innebär stora utmaningar både för individen och samhället. Att identifiera effektiva, förebyggande strategier anpassade för individer med olika riskprofiler är därför av stor betydelse.

Det är också målet med MIND-AD (Multimodal preventive trials for Alzheimer’s Disease), en av de aktuella studierna som Miia Kivipelto leder. Projektet baseras på erfarenheter och data från fem pågående europeiska interventionsstudier om att förebygga demens, bland annat FINGER-studien.

– Tidigare har vi visat att det går att förebygga minnesstörningar genom aktiv rådgivning om kost, fysisk träning, kognitiv träning och kontroll av vaskulära riskfaktorer så som högt blodtryck och blodfetter. Nu undersöker vi om metoden också kan hjälpa personer som redan har en lindrig form av Alzheimers sjukdom, säger Kivipelto.
MIND-AD är ett banbrytande och mycket efterfrågat projekt, eftersom det i dagsläget saknas evidensbaserad kunskap om området. Det saknas också effektiva läkemedel att tillgå för dessa patienter, då tidigare försök att ta fram botande läkemedel har misslyckats.

Insikter om att sjukdomen är progressiv har dock visat på vikten av att sätta in insatser så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. I EPAD (The European Prevention of Alzheimer’s dementia) undersöker forskarna hur fortsatt framskridande av sjukdomen kan förebyggas hos patienter med endast lite symtom eller inga symtom alls. Patienterna identifiers då till exempel med hjälp av tester av olika biomarkörer.

– Kan vi hindra utvecklingen av Alzheimers sjukdom hos personer med biomarkörer associerade med sjukdomen så skulle det vara ett fantastiskt framsteg i kampen mot Alzheimer. I EPAD:s unika samarbete, mellan hela 35 partners inom akademi och industri, finns mycket goda förutsättningar att komma närmare det målet och att påskynda läkemedelsutvecklingen, säger Kivipelto som leder studien i Nordiska länder.

Under ”Tillsammans mot Alzheimer” berättar Miia Kivipelto mer om de aktuella studierna.

Vid NVS bedrivs världsledande forskning om neurodegenerativa sjukdomar och deras påverkan på individ och samhälle, med det övergripande målet att på avgörande sätt förbättra människors hälsa. Läs mer om forskning vid NVS här.