Publicerad: 2016-10-17 08:35 | Uppdaterad: 2016-11-16 07:10

Miia Kivipelto erhåller Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik vid Karolinska Institutet

Professor Miia Kivipelto har erhållit Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik, placerad vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Professuren omfattar 15 miljoner kronor fördelade över tio år med syfte att bredda den geriatriska forskningen.

– Genom professuren vill Stockholms Sjukhem göra en tydlig insats för att utveckla kunskapen kring åldrandets sjukdomar. Miia Kivipelto är en internationellt framstående forskare som tillsammans med sin forskargrupp bedriver geriatrisk forskning i världsklass. Det är mycket glädjande att hon nu knyts till Stockholms Sjukhem. Det ger en betydande förstärkning till såväl forskning om åldrandets sjukdomar som till utbildning och utveckling inom området. Allt i syfte att ge våra äldre bästa möjliga vård, säger Dag Klackenberg, styrelseordförande vid Stockholms Sjukhem.

Långsiktig satsning

Inriktningen för Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik är åldrandets sjukdomar och vård av äldre. Miia Kivipelto kommer bland annat att arbeta med att utveckla en plattform för högkvalitativa kliniska studier av demenssjukdomar.

– Jag är mycket glad och hedrad över att tilldelas donationsprofessuren. Den innebär att vi kan göra en långsiktig satsning för att bredda den geriatriska forskningen, och koppla samman vår befintliga forskning inom demens med flera aspekter av åldrande, säger Miia Kivipelto.

De allra äldsta

Utöver demens kommer forskningen också att täcka andra åldersrelaterade sjukdomar, multisjuklighet och läkemedelsanvändning bland äldre. I dagsläget finns kunskapsluckor inom vad som är den bästa vården för de allra äldsta, personer över 85 år. Situationen för dessa patienter är komplex eftersom de ofta har flera sjukdomar att ta hänsyn till vid behandling.

– Vi vet heller inte vilka förebyggande insatser som kan hjälpa dem att åldras hälsosamt. I och med donationsprofessuren får vi tillgång till infrastruktur och patientunderlag som gör att vi bättre kan studera dessa frågor, säger Miia Kivipelto

Installationsföreläsning

Den 16 november 2016 hålls en installationsceremoni för den nya professuren på Stockholms Sjukhem då bland andra Karolinska Institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright medverkar.

– Donationsprofessuren är ett viktigt tillskott till Karolinska Institutets åldrandeforskning. Det är också särskilt värdefullt att forskningen kommer att bedrivas i nära samarbete med Stockholms Sjukhem och de människor som forskningen syftar till att hjälpa, säger Karin Dahlman-Wright.

I uppdraget ingår också handledning av forskarstuderande och att bidra till forskningsanknytning i utbildningen i geriatrik vid Karolinska Institutet.

Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem har tidigare donerat två professurer till Karolinska Institutet, en i geriatrik och en i palliativ medicin. Ett starkt samarbete finns också kring annan forskning och verksamhetsintegrerat lärande.

Stockholms Sjukhem drivs och ägs sedan bildandet 1867 av en stiftelse utan vinstsyfte. Stockholms Sjukhem är en privat vårdgivare som driver verksamhet utifrån vårdavtal eller vårdval med kommuner och landstinget i Stockholms län. Stiftelsen har verksamhet inom avancerad sjukvård i hemmet, palliativ vård, rehabilitering, geriatrik, allmänmedicin och äldreomsorg.