Publicerad: 2024-05-30 15:25 | Uppdaterad: 2024-05-31 08:36

Michael Wells ny forskargruppsledare vid KBH

en man
Michael Wells, docent vid KBH. Foto: N/A

Michael Wells har utsetts till forskargruppsledare vid avdelningen för neonatologi, obstetrik, gynekologi och reproduktiv hälsa från och med den 1 juni. Hans huvudsakliga forskningsintressen ligger inom interventions- och implementeringsforskning med fokus på sociala och familjepolitiska utfall. Hans arbete kretsar kring svensk reproduktion och barnhälsa, särskilt det stöd som ges till föräldrar och då med fokus på fäder till spädbarn.

Michael Wells har en bakgrund inom utvecklingspsykologi och har en doktorsexamen inom kvinnors och barns hälsa. Hans resa vid KI började 2016 som postdoktor inom global folkhälsa. 

Efter att ha blivit inbjuden som gästföreläsare på barnmorskeprogrammet och undervisat på kurser inom samma program erbjöds han en heltidsanställning som biträdande universitetslektor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH).

Michaels forskning fokuserar på föräldrars psykiska hälsa, inklusive aspekter som depressiva symtom, ångest, rädsla för förlossning och störningar i förälder-spädbarnsrelationen. Han undersöker också hur kliniker och interventioner kan bidra till att stärka föräldrars psykiska hälsa från graviditet till tidig barndom. 

Michael Wells hade en nyckelroll i införandet av ett nytt kliniskt besök för fäder och icke-födande föräldrar på barnhälsocentraler när spädbarn är 3-5 månader gamla.

Förutom sitt arbete inom föräldrars hälsa är Michael engagerad i kvalitetsförbättringar inom MIDWIZE-programmet. Genom samarbete med flera subsahariska afrikanska länder strävar han efter att förbättra mödrars och nyföddas hälsa genom evidensbaserade metoder. 

Detta har lett till positiva resultat, bland dem minskade onödiga episiotomier, klipp för att vidga förlossningskanalen, samt förbättrade APGAR-poäng för nyfödda.

Framåt hoppas Michael bidra till barnmorskeutbildningen, eventuellt genom att utveckla nya självständiga kurser och doktorandprogram. Han har ett starkt engagemang i att stödja studenters lärande och förbättra den kliniska praktiken, vilket i slutänden gynnar hälsosektorn och befolkningen både i Sverige och globalt.