Publicerad: 2022-04-27 11:27 | Uppdaterad: 2022-04-27 11:35

Michael Sundström ny föreståndare på CMM

Styrelsen för Centrum för molekylär medicin (CMM) har utsett Michael Sundström till ny föreståndare. Michael tillträdde sin tjänst den 1 april 2022.

Michael Sundström disputerade vid Uppsala universitet och gjorde sin postdoc vid Karolinska Institutet. Han har idag mer än 30 års internationell erfarenhet från läkemedels- och bioteknikorganisationer där han också har haft flera ledande befattningar. Sedan 2014 är han forskningschef för SGC-Karolinska laboratoriet som är placerat på CMM.

Som föreståndare kommer Michael Sundström att arbeta i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Region Stockholm för att fortsätta stärka kopplingen mellan klinisk och molekylär forskning. Tillsammans med CMM:s forskare, styrelse, ledningsgrupp och organisationens personal kommer han även att vidareutveckla centret som en ledande och attraktiv tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Läs mer på CMM:s webbplats