Publicerad: 2020-08-20 16:43 | Uppdaterad: 2020-08-21 13:20

Metodförändringar i Shanghairankningen men KI stärker sin position inom flera områden

Tidigare den här veckan kom en ny rankning av världens lärosäten från Academic Ranking of World Universities, ARWU (också kallad Shanghai-rankningen). Denna rankning har varit jämförelsevis stabil rankning sedan den introducerades 2003.

I år och förra året gjordes dock flera metodförändringar som medfört att en mängd av världens universitet har antingen flyttats uppåt eller nedåt på ARWU:s olika rankningslistor. Förändringar har bland annat rört hur publikationer räknas, hur highly citied researchers räknas och hur prisvinnare räknas. Det skiljer sig något åt hur den sammanlagda beräkningen går till och hur rankning för olika ämneskategorier går till. 

I den sammanlagda beräkningen, där alla universitet oavsett inriktning beblandas, erhöll KI 2019 en all-time-high-placering; nr 38. I år, 2020, är KI ”tillbaka” på plats 45 (12:a i Europa). Under de 18 år som rankningen publicerats har KI:s genomsnittliga placering varit 45,2 och varierat mellan 38 och 53. Placeringen innebär att KI fortfarande är det högst rankade lärosätet i Sverige. Övriga svenska universitet på ”topp-100” är Stockholms universitet (69) och Uppsala universitet (77).

Det är kanske mera intressant att studera de olika ämnesrankningarna där lärosätenas olika delar jämförs med likar. Där har ämnesområden under årens lopp brutits isär och flera har kommit till, så det är svårt att följa en långsiktig trend. KI har inom flera områden i år 2020 stärkt eller befäst sina positioner som framträdande universitet i världen och ledande i Europa, exempelvis Biological Sciences, position 16 globalt (3:a i Europa); Public Health; position 6 globalt (2:a i Europa); och Nursing, position 3 globalt (1:a i Europa).