Publicerad: 2015-09-25 12:55 | Uppdaterad: 2015-09-25 13:13

Mest citerade forskare inom området Cellbiologi

Boris Zhivotovsky, professor i toxikologi vid IMM är som enda svenska forskare med på listan över de 30 mest citerade europeiska författarna inom ämnesområdet Cellbiologi. Listan har sammanställts av tidskriften LabTimes.

Most Cited Authors in Cell Biology 2007-2013