Publicerad: 2023-12-20 11:36 | Uppdaterad: 2023-12-20 16:44

Mer friskvård för KI:s medarbetare – friskvårdsbidraget höjs 2024

Löpargrupp springer på campus Solna.
Bilder från fototillfälle den 24 maj 2022. Foto: Liza Simonsson

Från och med nästa år kommer alla anställda vid Karolinska Institutet att få ett högre friskvårdsbidrag. Det är ett skattefritt bidrag som medarbetare kan använda för att betala för olika former av fysisk aktivitet. Bidraget kommer att öka från 1 500 till 3 000 kronor per år.

Beslut om höjningen har fattats av rektor i syfte att uppmuntra till fysisk aktivitet och andra hälsorelaterade aktiviteter. Höjningen innebär att KI lägger sig på samma nivå för friskvårdsbidrag som andra lärosäten, t ex KTH och Stockholms universitet, som båda har 3 000 kronor. 

Med start den 1 januari 2024 omfattar också friskvårdsbidraget samtliga aktiviteter som är godkända av Skatteverket för friskvårdsbidrag. Det innebär att du som medarbetare kan välja bland ett större utbud av aktiviteter med inslag av motion eller annan friskvård. Bidraget kan inte användas för att hyra eller köpa utrustning, för medlemsavgifter, teorikurser, diplom, hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård. 

Rektor Annika Östman Wernerson är glad över beslutet och hoppas att det ska motivera fler medarbetare att röra på sig och ta hand om sin hälsa. 

– Vi vet att fysisk aktivitet har många positiva effekter. Därför vill vi ge KI:s medarbetare möjlighet att utöva den aktivitet som passar dem bäst. Förändringen ska vara till nytta och glädje för individerna, men också i längden bidra till att stärka KI som en attraktiv arbetsplats med en hälsosam arbetsmiljö och hållbarhet i fokus.

Friskvårdstimme

Som anställd vid KI har du, om verksamheten tillåter, möjlighet till friskvård under arbetstid. Tiden för aktiviteterna får uppgå till en timme per vecka sammantaget och planeras och anpassas efter behov och möjligheter i dialog med närmaste chef. Vid behov kan närmaste chef tillfälligt bevilja ytterligare tid.

KI:s utbud för friskvård

KI:s medarbetare har redan nu tillgång till ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter på båda våra campus. 

Genom Friskvården erbjuds alla medarbetare följande tjänster att ta del av:

  • Fri tillgång till campusgym
  • On-site coacher i gymmen
  • Träningsklasser och idrottsaktiviteter
  • Workshops inom mental hälsa (ACT, MBSR)
  • Personlig gymintroduktion 
  • Individuell hälsocoachning
  • Fysisk aktivitet på recept (FaR)
  • Pausit – program för en aktiv paus.
  • Hälsofrämjande events på Campus – KI-loppet, KI cykelservice m fl
  • Friskvårdens tjänster för medarbetare.