Publicerad: 2017-05-30 14:06 | Uppdaterad: 2017-05-30 14:29

Meniskbevarande kirurgi

Increased Knee Laxity

Riccardo Cristiani, ERASMUS-fellow från universitetet i Perugia, är tillsammans med medarbetare vid Centrum för Idrottsskadeforskning och utbildning vid MMK, nominerad som en av fyra kandidater till utmärkelsen bästa föredrag avseende knäskador vid den stora internationella idrottsskade- och artroskopi kongressen i Shanghai 4-8/6. ISAKOS Congress 2017

Studien omfattar 4 500 korsbandsopererade patienter och visar att meniskbevarande kirurgi ger signifikant bättre objektiv knästabilitet jämfört med vad som ses hos patienter som genomgått olika typer av meniskresektion.

Increased Knee Laxity with Medial Meniscus Resection; A Prospective Study of 4497 Patients with ACL Reconstruction