Publicerad: 2012-08-07 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-17 13:49

Melinda Gates hedersdoktor vid Karolinska Institutet

Vid en ceremoni i Nobel Forum promoverades idag Melinda Gates från Gates Foundation till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet.

2007 utsågs Bill och Melinda Gates till medicine hedersdoktorer vid Karolinska Institutet för att de genom Bill & Melinda Gates Foundation verkar för global hälsa på en vetenskaplig grund. På så sätt har de aktivt och långsiktigt bidragit till att förbättra människors hälsa där behoven är som störst. Bill & Melinda Gates Foundation stödjer hälso- och sjukvård i fattiga länder och finansierar forskning för effektiva åtgärder mot de största globala hälsoproblemen.

Melinda Gates mottog sitt hedersdoktorat vid Karolinska Institutet idag, och deltog i en diskussion om global hälsa tillsammans med professor Hans Rosling. Bill Gates promoverades till hedersdoktor vid Karolinska Institutet 2008.

– Det är mycket hedrande för Karolinska Institutet att Melinda Gates accepterat ett hedersdoktorat hos oss. Hon och maken Bill Gates är fantastiska förebilder för hur filantropi kan bedrivas och det är mycket imponerande hur de med sin professionella organisation systematiskt har arbetat med globala hälsofrågor, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor vid Karolinska Institutet.

– Jag är mycket hedrad över detta erkännande från en institution vars arbete Bill och jag högaktar, säger Melinda Gates, vice ordförande i Bill & Melinda Gates Foundation. Tillsammans påverkar vi miljontals människor och jag tycker det är inspirerande och stimulerande att med egna ögon se Karolinska Institutets förmåga, kunskap och möjligheter att hjälpa människor runt om i världen till ett bättre liv.

Bill och Melinda Gates har genom sin tro på att varje liv har lika värde skapat stiftelsen för att hjälpa människor att leva ett hälsosamt och produktivt liv. I utvecklingsländer har stiftelsen fokuserat på att förbättra människors hälsa och ge dem möjligheten att lyfta sig ur hunger och extrem fattigdom. I USA arbetar stiftelsen för att säkerställa att alla människor, speciellt de med minst resurser, har tillgång till de möjligheter de behöver för att lyckas i skolan och livet.

Läs mer om Gates Foundation