Publicerad: 2022-11-25 15:59 | Uppdaterad: 2022-11-25 16:06

MedS Day 2022

Dekorativ bild.
MedS Day 2022. Foto: Skirmante Venaliene.

Årets MedS Day som hölls den 17 oktober gav anställda och anknutna en efterlängtad möjlighet att träffas och att ta del av institutionens pågående aktiviteter.

Dekorativ bild.
Prisutdelning i postertävlingen. Foto: Skirmante Venaliene.

Syftet med den årliga konferensen MedS Day är att skapa en mötesplats för anställda och alla som är anknutna till institutionen för medicin, Solna. Dagen ger en möjlighet att träffa varandra, dela erfarenheter och få en inblick i vad som görs och är på gång på institutionen.

Dagen inleddes med ett besök av prorektor Anders Gustavsson som siade om KI:s framtid. Resten av dagen ägnades åt presentationer och diskussioner om pågående och planerade forsknings- och utvecklingsprojekt, samt besök av forsknings- och innovationsdirektör för Region Stockholm, Clara Hellner, och Urban Lendahl Integration Director från SciLifelab. Ett uppskattat paus-inslag var också Karin Lorés quiz ”MedS – the real deal”.

Under dagen kunde alla ta del av en posterutställning och bästa poster röstades fram av deltagarna. Första pris gick till forskargrupp Marie Wahren Herlenius.  

Nästa MedS Day planeras till hösten 2023

Dekorativ bild.
MedS Day 2022. Foto: Skirmante Venaliene.
Dekorativ bild.
MedS Day 2022. Foto: Skirmante Venaliene.

Presentationer under dagen

Lessons learned and future perspectives at KI.
Anders Gustafsson, prorektor, Karolinska Institutet.

Research projects at the department.
Chairs: Per-Johan Jakobsson och Susanne Gabrielsson.

Emergency care for saving lives.
Therese Djärv, avdelningen för klinisk medicin.

Epidermal Sensors for Medical Diagnostics.
Onur Parlak, avdelningen för dermatologi och venereologi.

Quiz: Department of Medicine - the real deal.
Karin Loré, avdelningen för immunologi och allergi.

Infrastructures for translational research.
Chairs: Per Eriksson och Mona Ståhle.  

SciLifeLab - facilities and possibilities for precision medicine.
Urban Lendahl, Integration Director KI for SciLifeLab.

Developing good conditions for interaction between health care and academia.
Clara Hellner, Director of Research and Innovation, Region Stockholm.

Clinicum – a novel initiative providing research support.
Chair: Peder Olofsson.
Sandra Eloranta och Karin Ekström Smedby, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Living well.
Chair: John Pernow.
Maj-Lis Hellenius, avdelningen för kardiologi.

Research projects at the department.
Chairs: Vivianne Malmström och Magnus Bäck.

CRISPR as a tool for drug target discovery.
Fredrik Wermeling, avdelningen för reumatologi.

Non-invasive electrical stimulation using temporal interference for central and peripheral nerve diseases.
Adam Williamson, avdelningen för kardiovaskulär medicin.

Care and management during labour and birth - time for transition to individualised care.
Mia Ahlberg, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Effective communication and scientific writing.
Michael Fored, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Wrapping up and poster awards.
Anna Färnert, avdelningen för infektionssjukdomar och Gunnar Nilsson, avdelningen för infektionssjukdomar.