Publicerad: 2021-05-20 13:00 | Uppdaterad: 2021-11-02 13:18

MedS Day 2021: Digital och inspirerande

Årets MedS Day som hölls den 3 maj gav anställda och anknutna ett tillfälle att få en inblick i institutionens pågående aktiviteter, ta en svängom vid datorn, och att ses - även om det fick bli digitalt denna gång.

Syftet med den årliga konferensen MedS Day är att skapa en mötesplats för anställda och alla som är anknutna till institutionen för medicin, Solna. Dagen ger en möjlighet att träffa varandra, dela erfarenheter och få en inblick i vad som görs och är på gång på institutionen.

På grund av pandemin hölls årets träff digitalt. Vid det här laget är vi vana vid digitala möten, men det finns också ett mervärde i att träffas personligen och mingla, vilket vi förhoppningsvis kan göra igen nästa gång, sa prefekt Marie Wahren-Herlenius när hon öppnade konferensen.

Under eftermiddagen gavs presentationer på tre teman: Pågående forskningsprojekt, exempel på innovativa tillvägagångssätt, samt forskning och undersökningar på MedS speciellt kopplade till pandemin.

Ett uppskattat inslag var också Zoom-dancing där Matthias Lidin visade att det visst går att dansa tillsammans – även på avstånd.

Nästa MedS Day planeras till maj 2022.

Presentationer MedS Day 2021:

Forskningsprojekt på institutionen        

 • Can we uncouple adipose tissue expansion from cardiometabolic disease?
  Carolina Hagberg, Avdelningen för Kardiovaskulär medicin
 • Combining clinical and experimental data large scale - possibilites and challenges
  Pontus Nauclér, Avdelningen för infektionssjukdomar
 • Regulation of cell fate decisions in early B cell activation
  Taras Kreslavskiy, Avdelning för Immunologi och allergi

Innovativa tillvägagångssätt

 • The virtual lab
  Louisa Cheung
 • Social robotics 
  Ioannis Parodis, Avdelningen för reumatologi

MedS och pandemin

 • Immune responses in COVID19 disease
  Anna Smed Sörensen, Avdelning för immunologi och allergi
 • Covid-19 during pregnancy and associated risks for mother and infant
  Olof Stephansson, Avdelningen för klinisk epidemologi
 • Post-acute  Covid-19 Syndrome (PACS) - a novel clinical syndrome
  Marcus Ståhlberg, Avdelningen för kardiologi
 • How are we doing? Results from the HR Puls questionnaire
  Ia G Wallgren, HR-avdelningen, KI