Publicerad: 2008-04-02 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Medierapportering om skydd mot mutor

Riksrevisionen har nyligen påtalat att Karolinska Institutet bör förbättra sin interna styrning och kontroll när det gäller risk för mutor och annan otillbörlig påverkan i verksamheten.

Med anledning av medierapporteringen kring frågan, vill jag förtydliga att vi från universitetsledningens sida välkomnar Riksrevisionens granskning och ser den som ett led i vårt redan pågående arbete kring etikfrågor och kontrollsystem. De synpunkter som Riksrevisionen tar upp i sin rapport kommer nu att ses över och åtgärdas. Samtidigt arbetar vi med en fullständig genomgång av den interna styrningen och kontrollen enligt den nya förordning som trädde i kraft den första januari i år.

Rektor Harriet Wallberg-Henriksson