Publicerad: 2012-10-12 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-08 15:29

Medierapportering om representationskostnader

Aftonbladet skriver på sin webb den 12 oktober om representationskostnader vid departement och myndigheter. Myndigheter med olika uppdrag, storlek och omsättning jämförs med varandra. Summorna gäller sammanlagda kostnader för tio års tid.

– Omfattningen av kostnaderna är rimliga i förhållande till vår verksamhet, säger Bengt Norrving, universitetsdirektör. Kunskapsöverföring och forskningssamarbete är grunden i vår verksamhet, och att befinna oss på en internationell arena är absolut nödvändigt om vi ska vara konkurrenskraftiga globalt.

Karolinska Institutets årliga omsättning är i genomsnitt 4 miljarder kronor. Representationskostnaderna är i genomsnitt 1,3 miljoner kronor per år.

– Vi ska använda våra intäkter på rätt sätt, vi har därför stor förståelse för att myndigheters representationskostnader granskas regelbundet inte bara av våra revisorer utan också av journalister, säger Bengt Norrving.