Publicerad: 2014-05-13 11:23 | Uppdaterad: 2014-11-26 12:16

Medicinska fakulteter möts på KI

I två dagar fylls campus Solna med dekaner från landets medicinska fakulteter. Den 14–15 maj är det Karolinska Institutets tur att stå värd för det årliga nationella dekanmötet då flera gemensamma frågor stäms av.

Det är dekanerna från de sju medicinska fakulteterna i Göteborg, Stockholm, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Örebro som träffas på KI för att diskutera. Utöver dekanerna deltar tjänstemän som har ansvar för frågor som rör bland annat forskning, forskarutbildning och grundutbildning.

– Dekanerna bereder en mängd frågor som är av fakultetsgemensam natur, så det är viktigt att stämma av dem mellan universiteten, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning.

Ett av ämnena som kommer att diskuteras är ALF-förhandlingarna. Det handlar om de pengar som staten fördelar till landstingen som ersättning för statlig forskning och utbildning som bedrivs i landstingens lokaler. Det rör sig om ungefär två miljarder kronor och de nationella förhandlingarna pågår just nu.

– En viktig fråga i avtalen är hur ALF-medlen ska fördelas mellan de olika universitetsorterna baserat på deras verksamhet inom utbildning och forskning, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

På dagordningen finns också ständigt aktuella frågor, som hur det svenska forskningsklimatet kan förstärkas och hur lärosätena kan rekrytera de studenter som blir framtidens bästa forskare. Även Vetenskapsrådets roll i finansieringen av den medicinska forskningen står på programmet, liksom många frågor kring gemensamma infrastrukturer för forskning.

– Vetenskapsrådet satsar mycket pengar på nationella infrastrukturer som blir gemensamma för de ingående universiteten, så nationella frågor om infrastrukturer är centrala, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

I anslutning till dekanmötet hålls en nationell konferens om utbildning på forskarnivå den 15–16 maj.

Text: Karin Söderlund Leifler