Publicerad: 2017-03-01 16:45 | Uppdaterad: 2017-03-02 10:49

Medicinsk yoga på arbetsplatsen - upplevd stress och arbetsförmåga - en förstudie

Författare: Iben Axén Gabriella Follin

Publicerat abstrakt: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28137528

I denna kvasi-experimentella studie undersöktes genomförbarheten av att erbjuda Medicinsk Yoga till personal inom sjukvården i anslutning till arbetet. Det var i första hand svårt att rekrytera verksamhetschefer till studien, och endast 40% av personalen som erbjöds att delta, tackade ja. Yogan utfördes 1 gång per vecka under 9 veckor, med en uppmaning att träna hemma i tillägg med en instruktionsfilm. Stress minskade och arbetsförmågan ökade efter interventionen, även bland individer som inte tränade.

Konklusionen är att en sådan intervention bör förankras i verksamhetens ledning, bör anpassas till arbetsplatsen så att anställda har möjlighet att delta, och kanske bör fortgå över längre tid.