Publicerad: 2015-10-12 10:27 | Uppdaterad: 2024-03-22 10:31

Medicinsk etik i akademi och sjukvård

Gert Helgesson, professor i medicinsk etik vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, forskar om forskningsetik samt etik i hälso- och sjukvården. Frågeställningarna rör allt från hur forskare presenterar sina data till vårdens svåra beslut om liv och död.

Professor Gert Helgesson. Foto: Stefan Zimmerman

Som professor i medicinsk etik forskar Gert Helgesson inom ett tudelat fält. Den ena delen rör forskningens etik och olika avvikelser från god forskningssed.

– Det förekommer rena bedrägerier, som att forskare fabricerar data, säger Gert Helgesson. Men i både vår forskning och vår utbildning av nästa generations forskare är det de mer komplexa etikfrågorna som är intressanta att uppmärksamma. Hur får forskare hantera och paketera sina resultat? Vilka avvikande data får väljas bort i den statistiska analysen – och varför?

Gert Helgesson har bland annat intresserat sig för etikfrågor om vetenskaplig publicering, såsom vem som ska anges som medförfattare till en vetenskaplig artikel.

– Inget är så viktigt för den akademiska karriären som vilka artiklar du är medförfattare till. Därför kan det vara lockande att tumma på sanningen om det egna bidraget.

Konfronteras med svåra frågor

Den andra delen av Gert Helgessons forskning rör etiken i vården, där personalen konfronteras med svåra frågor om livsuppehållande insatser eller palliativ vård, om prioriteringen av begränsade vårdresurser, om makt och inflytande.

– En viktig förändring de senaste decennierna är övergången till ett patient- eller personcentrerat förhållningssätt, säger Helgesson. Det är en sympatisk utveckling, men det finns etiska komplikationer. Innebär patientinflytande att vården lämpar över ansvar? Hur ska vi göra om mål som självbestämmande och hälsa kommer i konflikt med varandra? Gränser för självbestämmande i psykiatrin? Vi har nyligen startat ett stort forskningsprogram om dessa intressanta frågor.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i skriften Från Cell till Samhälle 2015.