Publicerad: 2007-11-08 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Mediarapportering om en läkarstudent vid Karolinska Institutet

I medierapporteringen har framkommit uppgifter om en läkarstudent vid Karolinska Institutet. Rapporteringen handlar om studentens bakgrund och frågor ställs om kriterier för antagning till utbildningen och lämplighet för framtida yrkesutövning.

Ambitionen från Karolinska Institutets ledning är att hantera situationen korrekt i förhållande till berörda parter. Rektor Harriet Wallberg-Henriksson har svarat på frågor och kommer även fortsättningsvis att stå till mediernas förfogande om fler frågor uppstår.

Journalister hänvisas till presstjänsten.