Publicerad: 2015-05-20 09:26 | Uppdaterad: 2015-05-20 09:28

MedH koordinerar stort samarbetsprojekt i Slovenien

Karolinska Institutet och forskningsinstitutet The European Molecular Biology Laboratory (EMBL) ska tillsammans med universitetet i Ljubljana bygga upp ett kompetenscentrum för medicinska innovationer inom åldrandeforskning i Slovenien.

– Projektet, som finansieras av EU:s nya program Horizon 2020, startar den 1 juni och syftar till att stärka en region i uppbyggnadsfasen av konkurrenskraftig forskning, säger Pierre Bodin på MedH:s ekonomiavdelning.

Det är institutionen för medicin, Huddinge (MedH) som koordinerar det nya EU-projektet med professor Jan Bolinder som ansvarig forskare och Pierre Bodin som projektsamordnare. Övriga KI-institutioner som deltar är institutionen för medicin i Solna, institutionen för fysiologi och farmakologi och institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

– Projektledaren i Slovenien tog kontakt med KI och Jan Bolinder eftersom man tidigare haft utbyte inom diabetesforskningen, berättar Pierre och fortsätter:

– Med KI som mentor planerar universitetet i Ljubljana nu att bygga upp ett högteknologiskt forskningscentrum inom åldrandeforskning, som ska bli navet i ett nätverk för hela Slovenien och intilliggande länder. Meningen är att hela regionen ska växa i och med detta!

Stora möjligheter

KI:s mentorsroll innebär bland annat att ge input på hur forskningen bör bedrivas, att dela med sig av kontakter och nätverk och att ge förslag på hur administrationen ska anpassas till universitetets nya forskningscentrum. Och för egen del kommer KI att kunna skicka doktorander och postdocs till Slovenien för forskningsutbyte.

Samarbetsprojektet har i ett första steg fått 500 000 euro för att utarbeta en affärsplan för det framtida centrumet. Efter ett år kommer samtliga projekt inom EU:s Horizon-program att utvärderas och av 31 nuvarande projekt kommer sex stycken att bli utvalda för fortsatt finansiering under fem år.

– Om vi blir utvalda får projektet ytterligare 20 miljoner euro från EU plus att den slovenska regeringen kommer att bidra med lika mycket pengar, så då finns verkligen stora möjligheter för det här kompetenscentrumet, säger Pierre Bodin.