Publicerad: 2021-12-10 17:41 | Uppdaterad: 2021-12-10 17:48

Medel till MedS från KI:s rekryterings och konsolideringsprogram

Karolinska Institutets (KI) kommitté för forskning beslutade i november om medel inom KI:s rekryterings och konsolideringsprogram ("karriärtrappan"). Programmets syfte är att rekrytera och stödja framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential.

Bland många sökande fick sammanlagt 24 forskare medel och hela sex personer här hos oss på Institutionen för medicin, Solna (MedS).

Medel för anställning som biträdande lektor:
Av 76 sökande fick åtta personer, varav två på MedS:
Carolyn Cesta
Neda Razaz     
Medlen omfattar upp till 1 miljon kronor per år i sex år och kan användas till egen lön. Ytterligare 1 miljon kronor utbetalas som startbidrag för forskning (engångsbelopp).                              

Medel för anställning som forskare i två år:
Av 33 sökande fick åtta personer, varav två på MedS:
Magdalena Paolino
Taras Kreslavskiy                      
Medlen omfattar 1 miljon kronor per år i två år och kan användas till egen lön.                 

Konsolideringsbidrag:
Av 65 sökande tilldelades åtta personer, varav två på MedS:
Taras Kreslavskiy               
Björn Pasternak                         
Medlen omfattar upp till 1,2 miljoner kronor per år i fem år och kan användas till egen lön. Upp till 50 procent av bidraget kan användas till forskningsomkostnader.

Se alla som tilldelades medel i denna omgång