Publicerad: 2014-12-17 10:23 | Uppdaterad: 2014-12-17 10:24

Medel till KI-forskare inom programmet Industridoktorander

Professor Anna Färnert, vid institutionen för medicin, Solna, vid Karolinska Institutet och Mabtech AB får 2,5 miljoner kronor för projektet ”Methods for studying memory B cell immunity against malaria”. Hon får bidraget från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, inom det nya programmet Industridoktorander.

Programmet var tidigare i Vetenskapsrådets regi men har tagits över av SSF. Syftet är att öka utbytet mellan akademi och näringsliv och stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Totalt ska 30 miljoner kronor utlysas varje år inom programmet. Tolv forskare från olika lärosäten och företag fick del av årets bidrag.

Läs mer på SSF:s webbplats.