Publicerad: 2022-09-23 16:02 | Uppdaterad: 2022-09-23 16:17

Medel för virtuellt utbyte mellan Sverige och Sydafrika

SASUF (South Africa – Sweden University Forum) syftar till att bygga kapacitet för samverkan mellan Sverige och Sydafrika

SASUF (South Africa – Sweden University Forum) syftar till att bygga kapacitet för samverkan mellan Sverige och Sydafrika genom att finansiera insatser för att främja virtuella utbyten. Målet är att skapa aktiviteter som möjliggör meningsfull, virtuell interkulturell interaktion mellan studenter, lärare, forskare och andra aktörer i Sverige och Sydafrika.  Sista datum: 29 november 2022.

Mer info och ansökningsformulär https://www.sasuf.org/virtual-exchange-grants 

SASUF 2030är ett transformativt projekt som förenar 40 universitet från hela Sverige och Sydafrika. Genom att sammanföra ledande forskare, lärare, studenter, universitetsledare och andra intressenter kommer projektet att ta fram gemensamma lösningar på utmaningarna från FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) och Agenda 2030.