Publicerad: 2019-10-18 16:07 | Uppdaterad: 2019-11-13 13:43

Medarbetare vid MMK uppmärksammades vid installationshögtiden

Vid KI:s installationshögtid den 17 oktober 2019 uppmärksammades flera medarbetare vid MMK. Vi gratulerar våra fyra nya professorer och de tre pristagarna vid institutionen.

Photo of 2019 professor inauguration.
Professorsinstallation 2019, foto: Erik Cronberg

Fyra nya professorer vid MMK

Rebecka Hultgren, adjungerad professor i vaskulär kirurgi, forskargruppen kärlkirurgi
Ulrik Sartipy, adjungerad professor i thoraxkirurgi, forskargruppen thoraxkirurgi
Carl-Magnus Wahlgren, adjungerad professor i traumakirurgi, forskargruppen kärlkirurgi

Kostas Stamatopoulos, gästprofessor i molekylär hematologi, forskargruppen klinisk genetik

Stora Silvermedaljen

Bertil Hamberger, professor emeritus, tog emot Stora Silvermedaljen ”för sin långa gärning som forskare, lärare, chef och ledare inom medicinsk forskning och utbildning. Genom sina internationella åtaganden har han varit avgörande för att Karolinska Institutet idag har en särställning gällande forskning inom endokrinkirurgi.”

Axel Hirsch pris

Anna Martling, professor i kolorektal kirurgi, tog emot Axel Hirsch pris för ”hennes epokgörande forskning med stora randomiserade studier för att förbättra överlevnad och livskvalitet för patienter med ändtarmscancer. Hennes resultat har fått stor betydelse både nationellt och internationellt för bättre behandling av dessa patienter."  

Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris

Ljubica Matic, forskargruppen kärlkirurgi, tog emot Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris för sina studier av de molekylära mekanismerna för funktionen hos glatta muskelceller vid ateroskleros.