Publicerad: 2022-12-21 11:52 | Uppdaterad: 2022-12-21 11:52

Medarbetare på institutionen för laboratoriemedicin utsedda till nya lärarrepresentanter och ledamöter vid KI

Från institutionen för laboratoriemedicin har medlemmar utsetts till Fakultetsnämnden samt Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Ledamot i Fakultetsnämnden blev Matti Sällberg och ledamot i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå blev Mikael Björnstedt.

Mandatperioden sträcker sig från 1 januari 2023 t.o.m. 31 december 2025.

Matti Sällberg

Professor/biomedicinsk analytiker
Sällberg
H5 Laboratoriemedicin

Mikael Björnstedt

Professor/överläkare
Björnstedt
H5 Laboratoriemedicin

Vad gör Fakultetsnämnden?

Fakultetsnämnden har det övergripande, strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle på Karolinska Institutet (KI).

Mer information om Fakultetsnämnden