Publicerad: 2018-06-04 14:57 | Uppdaterad: 2019-05-13 18:17

Medarbetare från MMC på nordisk implementeringskonferens

Den 28-30 maj gick Nordic Implementation Conference 2018 av stapeln. Konferensen samlade implementeringsforskare från hela världen för att diskutera hur vi kan brygga broar mellan policy, forskning och praktik.

Medarbetare från MMC deltog på konferensen och presenterade forskning kring hur man kan ge chefer färdigheter i att leda implementering, högre ledningens roll i implementeringen av EBP, samt vad som menas med användbar evidens och vad man behöver tänka på när man ska anpassa evidensbaserade metoder till den lokala kontexten.