Publicerad: 2014-09-11 16:51 | Uppdaterad: 2014-09-11 17:19

Medaljer till svensk Nobelpristagare och KI-professor

Den svenske Nobelpristagaren Torsten Wiesel och Gunnar Lennerstrand, professor emeritus vid Karolinska Institutet, får medaljer av Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse. Medaljerna tillfaller dem för deras forskning inom barnögonsjukdomar och delas ut av Marianne Bernadotte, hedersdoktor vid KI.

Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård delade på torsdagen den 11 september ut medaljer och priser till framstående forskare inom dyslexi och barnögonsjukdomar, speciellt syn- och ögonrörelserubbningar.

Marianne Bernadottes medaljer, som i år delades ut för första gången, tillfaller den svenske Nobelpristagaren Torsten Wiesel för hans forskning om synfysiologi, Gunnar Lennerstrand, professor emeritus vid Karolinska Institutet, för studier inom barnoftalmologi och synutveckling samt Barbro Johansson, professor emerita vid Lunds universitet, för studier inom neurologi och dyslexi.

Torsten Wiesel tog sin läkarexamen vid Karolinska Institutet, där han också inledde sin forskarkarriär som sedan fortsatte i USA. 1981 tilldelades han Nobelpriset för sitt arbete, som revolutionerat förståelsen för hur hjärnan visuellt uppfattar världen omkring oss och har haft stor betydelse för vikten av att behandla vissa synproblem hos barn tidigt.

Medaljerna delas ut av grevinnan Marianne Bernadotte som under lång tid varit engagerad inom forskning som rör barnögonsjukdomar och dyslexi. År 1998 promoverades hon till hedersdoktor vid Karolinska Institutet och har genom stiftelsen bland annat skapat förutsättningarna för ett centrum vid KI – Marianne Bernadotte Centrum för forskning inom barnoftalmologi och dyslexi. Här arbetar forskare med olika specialiteter inom ögonforskning, tillsammans med forskare inom pedagogik och lingvistik. Verksamheten leds av Jan Ygge, professor i barnoftalmologi vid Karolinska Institutet.

Marianne Bernadottes pris tilldelades i år docent Eva Larsson, docent vid Uppsala universitet, som bedrivit långtidsstudier över prematurfödda barns syn- och ögonfunktioner.