Publicerad: 2023-02-15 14:52 | Uppdaterad: 2023-02-15 14:53

Med magen i fokus

Bild på Charlotte Hedin.
Charlotte Hedin. Foto: Svante Hedin.

Möt Charlotte Hedin, forskargruppsledare på avdelningen för klinisk medicin, institutionen för medicin, Solna.

Vi är ”Karolinskas Gastrogrupp” och vår forskning berör det mesta inom luminal gastroenterologi. Våra gruppmedlemmar arbetar kliniskt på både Karolinska sjukhuset, Ersta sjukhus och Gastromottagning City och utöver mig består gruppen av Rolf Hultcrantz, professor, Peter Thelin Schmidt, adjungerad professor samt två adjunkter, fyra doktorander och fyra anknutna medlemmar.

Vår forskning

Vår forskning täcker in en rad områden inom gastroenterologi, som inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), divertikelsjukdom, utvärdering av endoskopiska tekniker, nutrition vid kroniskt trötthetssyndrom och tjocktarmscancer, inklusive ärftliga högrisksyndrom som Lynchs syndrom och polypossyndrom.

Inom området IBD bedriver vi translationella och registerbaserade studier. Ett viktigt mål för vårt IBD-forskningsprogram är att klarlägga molekylära och näringsmässiga vägar av betydelse för läkning av tarmslemhinnan. Genom att studera en kohort av patienter och deras friska syskon strävar vi efter att fastställa patogena faktorer vid utvecklingen av Crohns sjukdom, såsom genetiska faktorer, miljöfaktorer, luminal mikrobiota och tarmpermeabilitet.

Många patienter utvecklar IBD som barn och tillsammans med implementeringsexperter genomför vi också ett forskningsprojekt om hur man kan förbättra övergången från barnklinik till vuxenklinik.

Kaisa Fritzell (akademisk sjuksköterska) och Ann-Sofie Backman (lektor, adjunkt) i hissen på väg att utföra endoskopi på en patient med hereditärt tarmcancersyndrom.
Kaisa Fritzell (akademisk sjuksköterska) och Ann-Sofie Backman (lektor, adjunkt) i hissen på väg att utföra endoskopi på en patient med hereditärt tarmcancersyndrom. (Privat bild.)

Vi utvärderar även endoskopiska undersökningar systematiskt. Just nu tittar vi på om patienter med IBD har större risk för komplikationer vid koloskopi och vilken undersökningsintervall som är mest gynnsamt för patienter med Lynchs syndrom med avseende på risk och hälsoekonomi. I ett annat projekt utvärderar vi en nyutvecklad endoskopisk metod för undersökning, behandling och screening av förstadier till analcancer.

Inom området ärftlig magtarmcancer är vårt mål att belysa en relativt ny gren inom gastroenterologin – onkogastroenterologi, samt att etablera evidensbaserade kliniska rutiner kring förebyggande behandling och uppföljning av patienter med ärftliga riskgener för kolorektalcancer, vilket är en växande patientgrupp. Inom området ärftlig cancer leder vi en multinationell prövarinitierad akademisk läkemedelsstudie, MESA CAPP, samt deltar i FAS I prövningar som testar biologisk behandling mot polyper.

Karolinskas Gastrogrupp utgör också ett nav för flera nationella IBD-projekt, med mig (Charlotte Hedin) i styrgruppen för projekt inom the Swedish Organisation for the Study of IBD (SOIBD). Vi deltar också aktivt i internationella projekt som the Health Outcomes Observatories och the GEM Project.

Nya möjligheter att behandla IBD

De flesta behandlingar för IBD och andra immunmedierade sjukdomar är baserade på immunsuppression som tyvärr kan ge biverkningar som neoplasier och infektioner. Att istället nyttja tarmens egen helande kraft skulle kunna göra det möjligt att behandla IBD utan immunsuppression. En av våra centrala IBD-studier syftar därför till att ta reda på hur tarmen läker, vilket vi undersöker genom longitudinella RNA-sekvenseringar hos patienter med akut svår ulcerös kolit där vi dokumenterar vilka molekylära vägar som leder till remission.

Idén om den här nya behandlingsformen har vi presenterat i artikeln "Mechanisms of mucosal healing: treatmenting inflammatory bowel disease without immunosuppression?" som inom kort kommer att publiceras i Nature Reviews in Gastroenterology and Hepatology. Projektet genomförs i tätt samarbete med Eudardo Villablancas forskargrupp Immunologi och allergi (”the Villablanca lab”).