Publicerad: 2011-09-09 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Med anledning av VR:s beslut i fuskärende

[NYHET 2011-09-09] Karolinska Institutet avvaktar vidare beslut i ett uppmärksammat ärende om misstänkt forskningsfusk tills Vetenskapsrådet utrett sin egen arbetsprocess.

Vetenskapsråden (VR) beslutade den 8 september 2011 att dra tillbaka sitt eget utlåtande om forskningsfusk gällande en forskare som tidigare varit anställd vid Karolinska Institutet. Detta skedde efter att det framkommit tvivel om hur fuskutredningen har skötts. VR tillsätter också en utredning som närmare ska undersöka eventuella brister i arbetsprocessen.

VR har i sitt uttalande angivit att de i och med tillbakadragandet av sitt utlåtande inte menar att utredningen i sig är felaktig. Karolinska Institutet kommer därför att avvakta att fatta vidare beslut i ärendet tills VR:s egen interna utredning är avslutad.