Publicerad: 2014-12-04 09:05 | Uppdaterad: 2015-02-24 11:54

MEB-forskare på Medicinska Riksstämman 2014

Flera forskare från vår institution kommer att medverka på den årliga Medicinska Riksstämman - inte minst Catarina Almqvist Malmros som är ordförande i programkommittén 2014. Mötet hålls den 4-5 dec på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Seminarium om Multigenerationsregistret

Fyra forskare från MEB deltar i ett seminarium om det svenska Multigenerationsregistret (läs här en engelsk vetenskaplig beskrivning av registret). Niklas Långström kommer att tala om dödligt våld inom familjen, Anne Örtqvist och Catarina Almqvist Malmros kommer att presentera sin nya publikation i BMJ om antibiotika och risk för astma. Jonas Ludvigsson är moderator för seminariet som också innehåller presentationer av Anders Ekbom och Gunnar Larfors. Seminariet ingår i det officiella programmet för Svenska Barnläkarföreningen där Jonas Ludvigsson är ordförande.

Seminarium om individualiserad prevention och screening av prostata- och bröstcancer

Henrik Grönberg och Per Hall kommer att presentera sitt pågående arbete med screening av prostata- och bröstcancer, där de vill se en förändring. Deras huvudbudskap är att fler liv kan räddas om PSA kombineras med förbättrade diagnosmetoder och om kvinnor med hög risk för bröstcancer får förebyggande behandling.

Symposium "Psykiatri i tiden"

Mikael Landén har lett det så kallade ”S:t Göranprojektet” där man bedrivit forskning baserat på kliniska utredningsprogram. Projektet startade med utredning av bipolära syndrom men används nu även för ADHD och schizofreni. Exempel på nya vetenskapliga rön från forskningen ges som spänner från hälsoekonomi, genusaspekter, genetik och till neurobiologi.

Simon Kyaga presenterar en översikt om möjligheter till skräddarsydd vård genom patientens medverkan tillsammans med förbättrad diagnostik och behandling baserat på "big data". Studier stödjer värdet av patientmedverkan för adherence som tillsammans med integreringen av både psykiatriska symtom och genetiska data möjliggör en ”personlig psykiatri”.

Workshop om läkarprogrammet

Riitta Möller deltar i workshopen "De nationella examensmålen för läkarnas grundutbildning - Rätt formulerade, rätt viktade, rätt konsekvenser??