Publicerad: 2014-06-16 16:32 | Uppdaterad: 2014-06-16 16:57

MEB-forskare försöker höja medvetenheten kring bröstcancer

Den 18 juni avslutar forskarna Mikael Hartman, National University of Singapore och MEB och Philip Lau, National University of Singapore sin långa resa från Singapore till Stockholm. Syftet har varit att höja medvetenheten kring bröstcancer i Asien och att samla in pengar till bröstcancerforskning.

För att fira deras ankomst till Stockholm anordnar Karolinska Institutet en välkomstceremoni samt ett seminarium där bland andra Kamila Czene och Per Hall från MEB talar. Se programmet här: Longride.