Publicerad: 2013-09-27 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Mayo Clinic/KI-konferensen större än någonsin

[NYHET 2013-09-10] Den 27-28 september är det dags för Mayo Clinic och Karolinska Institutets årliga konferens. Den här gången pågår hela 12 program parallellt och aldrig tidigare har så många hitresta forskare från USA deltagit.

Totalt är det 55 gäster som kommer från Mayo Clinic.

- Vi hoppas givetvis på många personliga möten som kan förtäta den gemensamma kultur vi nu håller på att skapa tillsammans, säger professor Martin Schalling, som är koordinator för KI:s samarbete med Mayo Clinic.

Han syftar på den nystart som gjordes för cirka två år sedan där Mayo Clinic och Karolinska Institutet bestämde sig för ett nytt koncept med målet att skapa en gemensam kultur och miljö. En plattform som går under namnet "Education research and innovation platform".

De två aktörerna har drygt 20 års erfarenhet av ett mer traditionellt forskningssamarbete inom vetenskapliga områden såsom metabolism, diabetes och nutrition. Nu har samarbetet utökats till att omfatta även psykiatri, neurodegeneration, regenerativ medicin, cancer och infektionssjukdomar. Dessutom ingår teman som utbildning, innovation, biblioteksservice och administration vilka samtliga kommer att diskuteras under konferensen.

- Det handlar alltså inte bara om forskning. Vi försöker skapa en kultur där olika professioner kan röra sig mellan dessa olika miljöer, säger Martin Schalling och nämner gemensam utlysning av tjänster och resebidrag som exempel.

Han är stolt över samarbetet med den amerikanska organisationen inom medicin och hälsa, Mayo Clinic, som varje år vårdar cirka en miljon patienter och som rymmer såväl universitet med ett flertal medicinska fakulteter som sjukhus, primär-, sekundär- och tertiärvårdsinrättningar och laboratorium runtom i USA.

- Mayo Clinic har ett rykte om sig att leverera bäst sjukvård i USA, ja kanske i hela världen. De jobbar intimt mellan utbildning, sjukvård och forskning och KI har mycket att lära av dem, säger Martin Schalling tillägger att även svenskarna kan bidra med mycket. Bland annat kunskaper kring avancerad forskning med kliniska frågeställningar.

När nu representanter från Mayo Clinic och KI möts under konferensen i slutet av september görs det med ett intensifierat program där 12 olika områden hanteras parallellt. Innehållet är omfattande och Martin Schalling lovar hög kvalitet på seminarierna. Särskilt glad är han över programpunkterna för cancer, autoimmuna sjukdomar och psykiatri, områden som tidigare inte varit med när konferensen hållits i Sverige. Dessutom vill han slå ett slag för föreläsningen David H Murdock lecture där den speciellt inbjudna och prisbelönta föreläsaren professor Eric Olson från University of Texas Southwestern Medical center kommer att tala.

- Han är en framtidsperson och kommer att ge en försmak av hur den biomedicinska forskningen kan se ut framöver. Det blir oerhört spännande att höra vad denna berömdhet har att säga.

Begränsade platser

Vill du få ytterligare information, vänligen kontakta:

Lyssna på forskare som startade KI:s samarbete med Mayo Clinic