Publicerad: 2012-09-21 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Mayo Clinic inspirerar

[NYHETER 2012-10-19] KI har i mer än 30 år samarbetat med den amerikanska organisationen Mayo Clinic som bedriver hälso- och sjukvård i mycket nära samverkan med medicinsk utbildning och forskning. Nu i dagarna, 20-22 september, deltar forskare från båda organisationerna i det hittills största gemensamma mötet.

Martin Schalling

- Mayo Clinic har en unik struktur där sjukvård, utbildning och forskning har en gemensam huvudman. Detta koncept har varit mycket framgångsrikt och det tjänar som inspiration för oss, säger professor Martin Schalling, nytillträdd koordinator för samarbetet mellan KI och Mayo Clinic samt University of Minnesota.

KI:s samarbete med Mayo Clinic har breddats till att omfatta såväl utbyte inom utbildning, innovation, biblioteksservice och administration som de vetenskapliga områdena metabolism, diabetes, nutrition, psykiatri, neurodegeneration, regenerative medicin, cancer och infektionssjukdomar.

- Mayo Clinic har å sin sida ett stort intresse för innovationssystemet på KI samt de starka forskningsmiljöerna, säger Martin Schalling.

För mer information om Mayo Clinic, besök deras hemsida:

För frågor, kontakta: