Publicerad: 2015-06-09 09:12 | Uppdaterad: 2015-06-10 13:08

Max Planck etablerar nytt forskningslaboratorium vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet och Max Planck Society, Tyskland, har tecknat avtal om att etablera ett nytt gemensamt forskningslaboratorium vid Karolinska Institutet med fokus på medfödda metabola sjukdomar.

Det nya Max Planck Institute for Biology of Ageing – Karolinska Institutet Laboratory förläggs till institutionen för laboratoriemedicin med placering på Karolinska Institutets campus i Solna med syfte att fördjupa redan pågående forskning kring medfödda metabola sjukdomar.

– Detta initiativ är ett led i Karolinska Institutets strategi att knyta KI närmare internationellt ledande forskningsorganisationer, säger Anders Hamsten, rektor vid Karolinska Institutet.

På Max Planckinstitutet i Köln, varifrån samarbetet utgår, har denna forskning hittills mestadels skett i djurmodeller, och en förläggning av ett nytt laboratorium till Karolinska Institutet kommer att erbjuda nya möjligheter till samarbete med utgångspunkt från bland annat de unika patientmaterial som Karolinska Institutets ledande forskare har tillgång till.

– Även om det aktuella samarbetet startar i liten skala är det viktigt för bägge parter, säger Hans-Gustaf Ljunggren, forskningsdekan vid Karolinska Institutet. Tillsammans kan vi föra forskningen framåt på ett sätt som vi inte kunnat göra om vi arbetat var för sig.

Samarbetsprogrammet startar under 2015 och sträcker sig över fem år. Det ska ledas av en gemensam forskargruppledare och till grupperingen rekryteras forskare anställda vid Karolinska Institutet och gästforskare från Max Planckinstitutet i Köln. Inom ramen för samarbetet finns också möjlighet för doktorander och postdocs att gästforska i Stockholm och Köln. Karolinska Institutet och Max Planckinstitutet investerar motsvarande 8,5 miljoner kronor vardera i samarbetet.