Publicerad: 2012-07-11 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-17 14:51

Måttligt alkoholintag kan minska risken för ledgångsreumatism

Forskare vid Karolinska Institutet har i en stor studie bland svenska kvinnor funnit att måttlig alkoholkonsumtion verkar kunna minska risken att drabbas av ledgångsreumatism. Studien publiceras online av vetenskapstidskriften British Medical Journal.

Forskarna har studerat 34 141 svenska kvinnor födda mellan 1914 och 1948. De har i enkäter 1987 och 1997 lämnat detaljerad information om sina levnadsvanor och därefter har gruppen följts upp under åren 2003-2009. Sedan hänsyn tagits till faktorer som ålder, rökning, diet och fysisk aktivitet visar resultaten att i den grupp kvinnor som druckit motsvarande 4-5 glas alkohol per vecka var risken att få ledgångsreumatism 7 på 10 000 levnadsår.

För kvinnor som inte drack alkohol alls var risken 9,1 per 10 000 levnadsår. Kvinnor som rapporterade den mängd alkohol både 1987 och 1997 hade en minskad risk med 52 procent.Ett standardglas alkohol definieras som 15 cl vin, 50 cl öl eller 5 cl starksprit.

– Resultatet indikerar att måttligt alkoholintag kan skydda mot kroniska sjukdomar som ledgångsreumatism, säger Alicja Wolk, professor vid Karolinska Institutet. Samtidigt är det viktigt att understryka att det fortfarande är okänt hur större doser alkohol påverkar risken att drabbas av ledgångsreumatism.

Ledgångsreumatism är en kronisk sjukdom som oftast utvecklas i 40-50-årsåldern. Cirka en procent av befolkningen drabbas, och sjukdomen är tre gånger så vanlig bland kvinnor som hos män. Tidigare studier har visat att alkohol kan minska risken för ledgångsreumatism, medan andra inte kunnat påvisa något samband.

– Sannolikt påverkar alkoholen kroppens immunförsvar på ett sådant sätt att den minskar inflammationer, säger Alicja Wolk. Men hon påpekar att även relativt måttligt alkoholintag ger ökad risk för bland annat bröstcancer hos kvinnor.

Publikation

Long term alcohol intake and risk of rheumatoid arthritis in women: a population based cohort study.
Di Giuseppe D, Alfredsson L, Bottai M, Askling J, Wolk A
BMJ 2012 Jul;345():e4230