Publicerad: 2019-08-29 11:16 | Uppdaterad: 2019-09-30 07:52

Måttlig motion kan motverka den vanligaste biverkningen av statiner

Forskare från Karolinska Institutet och University of Leeds kan ha upptäckt varför vissa människor upplever muskelsmärta efter att ha tagit statiner. Studien, som publicerats i JACC: Basic to Translational Science, skulle kunna hjälpa läkarna att förhindra en välkänd bieffekt av läkemedlet.

– Statiner orsakar kalciumläckage i muskelceller, vilket potentiellt kan leda till muskelsvaghet och smärta. Kalciumläckaget kan motverkas med måttlig fysisk aktivitet, enligt Håkan Westerblad, professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi och en av medförfattarna till artikeln.

Hur skulle er studie kunna påverka behandling och vård av patienter?

– Den påvisade mekanismen kan ses som ett första steg mot att förhindra muskelproblem orsakade av statiner. Måttlig fysisk aktivitet motverkar statinernas negativa effekt på muskler.

Studien som letts av Håkan Westerblads forskargrupp vid Karolinska Institutet och Sarah Calaghans forskargrupp vid University of Leeds, är en translationell studie där biokemiska analyser på muskelbiopsier från patienter som medicineras med statiner kombinerats med mer mekanistiska fysiologiska studier på råttor som behandlas med statiner.

Forskningen finansieras av British Heart Foundation och Vetenskapsrådet.

Publikation

A Mechanism for Statin-Induced Susceptibility to Myopathy
Sabine L, Ivarsson N, Yang Z, Restagno D, Colyer J, Hopkins P, Weightman A, Himori K, Yamada T, Bruton J, Steele D, Westerblad H, Calaghan S
JACC: Basic to Translational Science, 26 August 2019, https://doi.org/10.1016/j.jacbts.2019.03.012