Publicerad: 2020-03-04 13:33 | Uppdaterad: 2020-03-06 16:35

Mattias Svensson är ny studierektor för forskarutbildningen på MedH

Hallå där Mattias Svensson! Vilken uppgift ser du som viktigast för studierektorsuppdraget?

Mattias Svensson
Mattias Svensson, forskare på CIM, är ny studierektor på MedH

Att stärka kvaliteten på doktorandutbildningen och ge samtliga doktorander vid institutionen en likvärdig och högklassig forskarutbildningsmiljö. Vi ska även stötta och erbjuda handledare och doktorander rätt hjälp vid eventuella problem.

 

Är det något nytt på gång gällande forskarutbildningen?

Ja, vi har bland annat inrättat en forskarutbildningsnämnd med 4-5 forskare och en studentrepresentant som ska granska nya inrättningar av doktorandplatser och individuella studieplaner (ISP) vid institutionen. Nämnden är ett stöd till studierektor och granskar särskilt de vetenskapliga aspekterna vid nya doktorandprojekt. Forskarutbildningsnämnden ersätter den tidigare antagningsnämnden.

Doktorander kommer att bjudas in till ett möte med studierektor för att diskutera sin situation och reflektera över forskarutbildningen vid den första årliga uppföljningen. Vi ska även införa ett årligt symposium där doktorander ges möjlighet att interagera med andra doktorander och personal på institutionen för att diskutera ett specifikt ämne. Symposiet erbjuder också möjligheten att välkomna nya doktorander som anslutit under året. Jag håller just nu på att planera ett lämpligt upplägg för detta symposium.

 

Vad forskar du själv om?

Jag är forskargruppsledare på Centrum för infektionsmedicin (CIM). Forskningen inriktar sig på att återskapa humana vävandsstrukturer i in vitro-system (konstgjord vävnad som tas fram på labb) som kan anpassas för att besvara specifika biologiska frågor relaterade till framför allt infektionssjukdomar. Detta inkluderar studier på vävnadsspecifika svar vid infektion i lunga och hud. Forskningsverksamheten har som mål att identifiera sjukdomssignaturer och biomarkörer som kan användas för individanpassad terapi, samt till utveckling av kliniska beslutsstödverktyg i infektionssjukdomar.

 

Hur kommer vi lättast i kontakt med dig?

Via mejl för frågor eller boka ett möte. Det går också bra att kontakta Ulrika Markne som är administratör för forskarutbildningen.
Mattias: mattias.svensson@ki.se
Ulrika: ulrika.markne@ki.se

Besök även institutionens hemsida för forskarutbildning där svar på många frågor finns.

Kort om Mattias

Bakgrund: Disputerade vid Lunds universitet 2000. Post doc på London School of Hygiene and Tropical Medicine 2001-2004. Verksam som forskare och forskargruppsledare på CIM sedan 2004.

Bor: I hus i Tullinge med fru och yngsta sonen (äldsta sonen har flyttat hemifrån).  

Gör på fritiden: Är väldigt matintresserad. Lagar gärna mat själv eller besöker bra restauranger. Gillar att plocka bär, frukt, svamp – råvaror som kan användas i matlagningen. Är gärna utomhus vid skog, sjö, natur eller har något ”fixar-projekt” på gång hemma. Gillar också löpning, skidåkning och att vara på sommarstället i Östergötland.