Publicerad: 2017-12-05 15:07 | Uppdaterad: 2017-12-12 13:04

Mattias och Sofia från CIM publicerar i Journal of Immunology

Mattias Svensson och Sofia Björnfot Holmström på CIM har fått sin senaste artikel om nya mekanismer för vävnadsnedbrytning vid kronisk inflammatorisk parodontit publicerad i Journal of Immunology.

Publikationen uppmärksammas även i tidskriften ”In This Issue”. Läs abstraktet till originalartikeln

Den 8 december disputerar Sofia Björnfot Holmström i ämnet. Titeln på avhandlingen är: "The role of monocytes in chronic inflammatory diseases".

Se detaljer om disputationen

Mattias Svensson forskargrupp