Publicerad: 2022-04-29 07:38 | Uppdaterad: 2022-11-11 08:57

Mattias Carlsten - ny docent vid KI

Vi gratulerar Mattias Carlsten vid Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) som är ny docent i hematologi vid MedH/KI.

Mattias Carlsten is a physician and researcher and have donated bone marrow in several studies. Photo: Lindsten & Nilsson
Mattias Carlsten vid HERM, institutionen för medicin, Huddinge. Foto: Lindsten och Nilsson

Vad betyder utnämningen till docent för dig? 

Att bli docent är en signal på att det man brinner för har genererat meriter på en viss nivå, men för mig är själva titeln i sig inte det viktigaste. Först och främst är det som betyder något det jag bidrar med i mitt arbete som läkare, forskare och lärare.

Vad handlar din forskning om? 

Målet med forskningen är att identifiera och utveckla nya behandlingar (immunterapier) mot cancer och ta dem hela vägen till utvärdering i patienter. Mer specifikt fokuserar jag på hur kroppens immunceller kan omprogrammeras så att de överlever i kroppen. Jag studerar hur immunceller vandrar in i det cancerdrabbade organet och känner igen och dödar cancern, utan att påverka kroppens friska celler. I min forskargrupp vid HERM använder vi moderna röntgenmetoder (PET) för att försöka följa dessa celler efter att de blivit injicerade i kroppen. Framöver är målet att utvärdera labbresultaten genom kliniska försök med patienter. De kliniska studierna är möjliga genom min roll som läkare på Medicinska Enheten Cellterapi och allogen stamcellstransplantation (ME CAST) på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Varför har du valt att forska i hematologi? 

Hematologi är ett mycket spännande, och samtidigt svårt ämnesområde där utvecklingen går fort framåt på flera plan. Det finns ett stort behov av nya behandlingsformer för patienter med hematologiska maligniteter, då dödligheten är fortsatt väldig hög för de flesta sjukdomarna och behandlingsalternativen få och i stora drag samma som när jag började min läkarutbildning. Tillsammans med min forskargrupp hoppas jag kunna bidra till att föra utvecklingen framåt inom immunterapi, en behandling där kroppens immunförsvar används för att angripa cancerceller.

Kort om din bakgrund

Jag läste läkarutbildningen vid KI, samt disputerade på KI efter min forskar- AT på Karolinska Universitetssjukhuset. Därefter gjorde jag en post-doc med Richard Childs på NIH i USA där jag också arbetade som Staff Scientist. Nu är jag specialistläkare inom hematologi på ME CAST, samtidigt som jag forskar tillsammans med min grupp på HERM vid KI, inte sällan i samarbete med nationella och internationella forskargrupper. Jag är även FoU-ansvarig (forsknings och utbildningsansvarig) på ME CAST, där jag driver samt är medprövare på flertalet kliniska försök inom immunterapi mot cancer.