Publicerad: 2021-12-08 14:15 | Uppdaterad: 2021-12-08 14:15

Matti Sällberg får Årets forskarutmärkelse av Forska!Sverige

Matti Sällberg
Matti Sällberg Foto: Erik Flyg

Under en ceremoni i Sveriges riksdag delades Årets forskarutmärkelse ut till bland annat Matti Sällberg, professor och prefekt på institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet.

Med utmärkelsen vill Forska!Sverige uppmärksamma några av dem som stod i det allra första ledet för att hantera pandemin. 

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige motiverar priset:

– Årets forskarutmärkelse tilldelas Matti Sällberg som tillsammans med forskarkollegor världen över kämpat hårt mot tiden för att öka kunskapen om viruset och sätt att bemöta pandemin. Parallellt har han tagit ett ansvar utöver det förväntade genom att axla en viktig roll i den kunskapsspridning i samhället som är helt nödvändig, men mycket svår och tidskrävande, när en ny sjukdom bryter ut och drabbar Sverige och hela världen.