Publicerad: 2011-12-14 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Matti Nikkola har tilldelats Karolinska Institutets pedagogiska pris 2009

[PRESSMEDDELANDE 2009-10-19] Årets pedagogiska pris går till universitetslektor Matti Nikkola för hans innovationer såsom "cellslöjd" där studenter bygger fysiska modeller för att tillämpa sina kunskaper i forskningsinriktade och kliniska sammanhang.

Matti NikkolaFoto: Ulf Sirborn

Matti Nikkola har stor pedagogisk erfarenhet från Uppsala universitet och rekryterades 2002 till Karolinska Institutet för att ansvara för grundutbildningen vid institutionen för cell och - molekylärbiologi. Han har där på ett mycket förtjänstfullt sätt omstrukturerat grundutbildningen för medicin- och biomedicinstudenter inom ämnet cell - och molekylärbiologi.

Med sitt inspirerande ledarskap har han byggt upp en stark pedagogisk verksamhet, där forskning och undervisning har integrerats i studentaktiverande undervisningsformer. Han har också strävat efter att forma en lärarroll som mindre ägnar sig åt att förmedla kunskap utan i stället ägnar tiden till att organisera och stödja studenternas lärande.

Förutom sitt engagemang på Karolinska Institutet har Matti Nikkola även bedrivit forskning utifrån sitt pedagogiska förändringsarbete vilket har resulterat i publikationer i internationella tidskrifter inom medicinsk pedagogik. Vidare har han deltagit i pedagogiska kurser internationellt, bland annat på Harvard Macey Institute, där han under senare år också har kommit att verka som lärare.

Karolinska Institutets pedagogiska pris delas ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser i linje med Karolinska Institutets utbildningsstrategi 2009-2012. Priset, som är på 100 000 kronor, delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid som i år äger rum den 28 oktober i Berwaldhallen. Pristagare utses av Styrelsen för utbildning efter förslag från särskild priskommitté.

För frågor, kontakta: