Publicerad: 2016-11-03 11:53 | Uppdaterad: 2016-11-07 11:54

Mats J. Olsson får pengar för projekt kring undvikandebeteende för smittsamma sjukdomar

Mats J. Olsson vid Sektionen för psykologi har nyligen blivit beviljad ett par större anslag från Riksbankens Jubileumsfond och Vatenskapsrådet för att studera hur människor rent psykologiskt upptäcker och undviker att bli smittade av sjukdomar. Såhär beskriver Olsson själv sitt projekt:

Smittsamma sjukdomar har varit ett dödlig hot mot människor under hela evolutionen. Ny forskning tyder på att ett undvikandebeteende gentemot sjuka individer är ett mycket effektivt försvar mot infektion. Faktum är att små förändringar i interpersonella beteendemönster kan ge betydande smittbegränsande effekter. Dessutom kan beteendet ses som en viktig del som kompletterar och även reglerar det klassiska immunsystemet. Detta beteendeförsvar och dess konsekvenser har inte närmare studerats. Detta projekt ämnar undersöka hur vi perceptuellt upptäcker att en människa är sjuk; de grundläggande emotionella processer som motiverar och optimerar ett undvikandebeteende men också hur denna sensoriska detektion förbereder kroppen för en attack. Detta nya och tvärvetenskapliga forskningsprogram kommer att öka förståelsen för de basala beteendemekanismer vars syfte är att hålla oss vid liv.

Anslaget från Riksbankens Jubileumsfond uppgår till 3,25 miljoner kronor, och anslaget från Vetenskapsrådet uppgår till 2,7 miljoner kronor.