Publicerad: 2024-02-26 08:44 | Uppdaterad: 2024-04-11 14:12

Mats Brommels erhåller Pohjola Medical Award

Pohjola-priset är ett av de tre stora medicinska priserna som delas ut i Finland. I år går priset på 20 000 euro till professor Mats Brommels vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) för hans betydande arbete för utvecklingen av hälso- och sjukvårdssystem i Finland.

Finska Läkaresällskapets pris

Pohjola-priset delas ut för framstående bidrag till medicin och utvecklingen av hälso- och sjukvårdstjänster. Priset på 20 000 euro delas ut av Finska Läkaresällskapet till en finsk läkare som erkänsla för framstående insatser under sin livstid inom det medicinska området.

Finska Läkaresällskapets har årligen sedan 1981 delat ut priset till en framstående medicinsk forskare. Priset möjliggjordes genom en donation till stiftelsen från Pohjola Assurance Companies år 1980.

Professor Mats Brommels. Photo: Bildmakarna
Professor Mats Brommels. Foto: Bildmakarna

Mats Brommels

Md, PhD, Professor, tidigare prefekt vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) samt centrumchef för Mecial management centrum (MMC).

Mats Brommels började vid LIME år 2002 för att etablera MMC och är numera anknuten och Professor emeritus vid LIME.