Publicerad: 2013-10-24 11:34 | Uppdaterad: 2014-03-05 11:22

Maryam Derogar får Dimitris N. Chorafas pris

Maryam Derogar, doktorand vid enheten för övre gastrointestinal forskning, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet, får Dimitris N. Chorafas pris 2013 för sina studier av hur den hälsorelaterade livskvaliteten och överlevnaden efter kirurgi för matstrupscancer kan förbättras.

Maryam Derogar

Priset består av 5 000 US dollar och ett diplom och delades ut vid installationshögtiden den 24 oktober 2013.

Om priset: Dimitris N. Chorafas Foundation inrättades 1992 och stiftelsen har sedan 1996 ett samarbete med 23 partneruniversitet, däribland Karolinska Institutet. Ämnesområdet Medical science vänder sig till nydisputerade alternativt doktorander som befinner sig i slutfasen av doktorandarbetet. Kandidaterna får vara högst 30 år vid disputation.

Anknuten

Maryam Derogar

Enhet: Onkologi övriga forskare
E-post: maryam.derogar@ki.se