Publicerad: 2014-03-24 10:01 | Uppdaterad: 2014-05-08 13:59

Martin Schalling är ny ordförande i Psykiatrifonden

Martin Schalling har utsetts till ordförande i psykiatrifonden från den 12 mars 2014 och tre år framåt.

Psykiatrifonden har till uppgift att verka för bekämpande av psykiska sjukdomar inom vårt land huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna forskning inom psykiatrin samt främja utvecklande av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder inom psykiatrin. I samma syfte bedriver och stöder fonden upplysning om den psykiatriska forskningens mål och medel samt om de psykiska sjukdomarnas förebyggande, symtom och behandling.

Professor

Martin Schalling

Telefon: 08-517 744 81
Enhet: Neurogenetik
E-post: Martin.Schalling@ki.se