Publicerad: 2017-05-12 14:10 | Uppdaterad: 2017-05-22 09:25

Martin Ingvar väljer att lämna sitt uppdrag som vicerektor vid KI

Idag meddelade professor Martin Ingvar att han avsäger sig sitt uppdrag som KI:s vicerektor för externa relationer tillsammans med övriga uppdrag förknippade med detta. Samtidigt inväntar Karolinska Institutet, KI, den revisionsrapport om hur lärarundantaget har tillämpats i samband med en innovation.

– Även om revisionen inte är klar så kan jag nu, i samband med faktagranskning, konstatera att det kan finnas grund för kritik därför tar jag redan nu beslutet att lämna uppdraget, säger Martin Ingvar.

Martin Ingvar kommer fortsätta sin forskning vid KI och institutionen för klinisk neurovetenskap.

– Nu hoppas jag kunna ägna mer tid åt min forskning. KI är ett fantastiskt universitet och min lojalitet med KI:s uppdrag är helt obrutet, avslutar Martin Ingvar.