Publicerad: 2016-03-14 13:11 | Uppdaterad: 2016-03-14 15:16

Martin Eklund får Junior Investigator Award från Cancerfonden 2016

Cancerfonden delar 2016 ut "Junior Investigator Award” till fyra cancerforskare och Martin Eklund vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik är en dessa fyra. Hans projekt heter "Personalized prostate cancer diagnostics: Towards implementation of organized prostate cancer screening" och handlar om en ny metod för tidig upptäckt av prostatacancer genom screening.

Man har länge debatterat om män borde kallas till screening för att hitta prostatacancer, eftersom en tidig upptäckt ökar chansen till överlevnad. Idag rekommenderas inte allmän screening eftersom man inte tillräckligt väl kan skilja mellan farlig och ofarlig prostatacancer med dagens teknik. Men förra året presenterade forskare vid Karolinska Institutet ett mer träffsäkert test som kallats STHLM3 och Martin Eklund ska nu undersöka hur STHLM3 kan användas i organiserad prostatacancerscreening.