Publicerad: 2015-12-01 16:14 | Uppdaterad: 2015-12-04 10:29

Markus tar hand om institutionens biosäkerhetfrågor

Markus Moll vid Centrum för infektionsmedicin är institutionens nya kontaktperson för biosäkerhetsfrågor. Utöver det har han mycket på gång just nu.

Vad innebär uppdraget?

- Om man tittar på arbetsbeskriviningen så är min uppgift att vara länken mellan institutionen och KI:s centrala biosäkerhetskommitté. Det ingår att delta i informationsmöten och att sprida informationen till institutionen samt att samordna och uppdatera anmälningar och tillståndsansökningar för GMM verksamhet. Jag sitter även med i biosäkerhetskommittén på KI sedan i somras, så här finns det en naturlig koppling.

- Jag ser biosäkerhet främst som en riskminimerings- och arbetsmiljöfråga och det finns också ett miljöperspektiv att ta hänsyn till. Det är förstås också viktigt att jobba rättsäkert, följa lagar och förordningar, och KI:s interna regler. Detta måste också göras pragmatiskt så att det inte försvårar för forskningen. Biosäkerhet är ju inget självändamål utan ska ingå i forskningsverksamheten, säger Markus Moll.

Vad innebär GMM verksamhet?

- Genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) är definierade som mikrobiologiska enheter som kan föröka sig eller överföra genetiskt material, även cellkulturer och virus, där det genetiska materialet har ändrats på ett sätt som inte är naturligt. GMM och patogener, som arbetet gäller, behöver hanteras på rätt sätt för att inte skada varken människor, djur eller natur. Varje gång en GMM verksamhet upprättas behöver en riskbedömning göras och beroende på verksamhetens risknivå ska även en anmälan eller tillståndansökning göras till Arbetsmiljöverket.

Hur kommer arbetet att gå till?

- Jag kommer sätta mig in i detalj kring vilka anmälningar/tillstånd som finns gällande biosäkerhet för att se om eventuella uppdateringar behöver göras. Sedan kommer jag representera institutionen vid centrala informationsmöten och sprida informationen på institutionen. Jag sitter också med i en planeringsgrupp för Framtidens labb där delar av institutionen ska flytta in om några år. Här behöver vi vara proaktiva och redan nu dra igång en process så att anmälningar/tillstånd för användning av patogener och GMM finns på plats innan vi flyttar in, för att inte tappa forskningstid.

Vad forskar du om på CIM?

- Jag är utbildad virolog och har alltid forskat på olika virus och virusinfektioner. De senaste åren har fokus varit på hur primatlentivirus (HIV och SIV) påverkar det medfödda cellulära immunsystemet. Just nu håller jag också på att bygga upp en ny forskningslinje där jag vill studera hur olika blödarfebervirus påverkar immunförsvaret. Det är ett samarbete med Folkhälsomyndigheten där jag nyligen avslutat en utbildning för att kunna använda deras högsäkerhetslaboratorium.