Publicerad: 2021-01-13 12:52 | Uppdaterad: 2021-01-15 15:45

Marie Wahren Herlenius är MedS nya prefekt från 1 januari

Marie Wahren-Herlenius, professor i experimentell reumatologi är ny prefekt vid institutionen för medicin, Solna, med start från 1 januari 2021.

Marie Wahren Herlenius
Marie Wahren Herlenius Foto: Rolf Adlercreutz

– Vi börjar väl alla se ljuset efter det mycket annorlunda året 2020 - vaccinationerna mot det nya coronaviruset har börjat och vår vardag kommer förhoppningsvis nu börja kunna återgå till mer vanliga förutsättningar. Nu behöver vi få igång pausade projekt och säkra forskningstid för de kliniskt verksamma, och samtidigt reflektera över om det finns saker att lära vad gäller arbetssätt och planering som vi kan ta med framåt, säger Marie Wahren-Herlenius.

Marie utbildade sig till läkare och disputerade vid Karolinska Institutet. Till institutionen för medicin kom hon 1997 och blev professor i experimentell reumatologi 2006. Parallellt med sin forskning inriktad mot B-cellers och autoantikroppars roll vid reumatisk sjukdom har Marie engagerat sig i fakultetens arbete. Hon har bland annat varit lärarrepresentant i Styrelsen för Forskning och i Konsistoriet och Prodekan för Forskning. Under tidiga år var hon ordförande för Doktorandföreningen och organisationen Junior Faculty.

– En utmaning blir att på bästa sätt tillvarata möjligheterna med de förändringar som utflytt av vård och omstrukturering av den kliniska verksamheten vid sjukhuset innebär. Som klinisk institution påverkas mycket av vår verksamhet och vi behöver utveckla system och strukturer tillsammans med vården för den forskning och undervisning vi bedriver, menar Marie.

Fokus på samverkan och rekrytering

Vid institutionen finns mycket stark och framgångsrik klinisk, epidemiologisk och experimentell forskning. I sin nya roll vill Marie vill stimulera samverkan mellan dessa olika fält, metoder och angreppssätt på vetenskapliga frågeställningar för att ytterligare utveckla både den forskning och undervisning som bedrivs.

– Med ett stort patientflöde, väl karakteriserade kohorter, unika register och topp-utrustade laboratorier har vi fantastiska möjligheter att bidra med avgörande framsteg inom det medicinska fältet och samtidigt utbilda nästa generation. Här har alla medarbetare en viktig roll, och jag hoppas kunna fortsätta utveckla den fina "vi"-känsla som finns vid institutionen bland annat genom att se över våra kommunikativa strategier.

Även rekrytering ser Marie som en viktig byggsten för framtiden.

– Intern och extern rekrytering är grunden vi bygger framtiden på. Här vill jag jobba strategiskt med extern och internationell rekrytering och samtidigt aktivt utveckla våra ledare som redan finns på plats, bland annat genom det ledarskapsprogram som just startat vid institutionen.

Privat spenderar Marie mycket tid med familjen. Hennes man är barnläkare och professor vid KI och tillsammans har de tre barn, 9-23 år gamla.

– Vi har ett lantställe på västkusten där vi njuter av havet och klipporna på sommarlovet. På hösten blir det skogen och svampplockning, på vintern skidor. När jag har tid läser jag gärna science fiction eller går en eftermiddag på en konstutställning.